Reklam
Reklam
Beykoz Belediyesi'nden 2B çözüm önerileri!

Beykoz Belediyesi'nden 2B çözüm önerileri!

Beykoz Belediyesi internet sitesinden 2B ile ilgili bilgilendirme çalışması ve alternatif çözüm tekliflerini yayınladı.

Beykoz Belediyesi internet sitesinden yapılan açıklama;

BEYKOZ İLÇESİ 2/B ÇALIŞMALARI

1-İstanbul İlindeki 2/B taşınmazlarının 1/3’ü Beykoz İlçesindedir.

2-Beykoz İlçesinin tamamı, İstanbul 3 Nolu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 15.11.1995 tarih ve 8755 Sayılı kararı gereğince doğal sit alanıdır.

3-İlçemizdeki 2/B çalışmasına konu olan alanların tamamında imar planı bulunmamaktadır.

4-Kıymet takdirinde bu araziler üzerinde Belediyece yapılacak imar planları kapsamında İmar Kanunu gereğince yapılacak %40 düzenleme ortaklık payı kesintisi dikkate alınmalıdır.Bu durumda net arsa değeri %66 artacaktır.

5-İlçemizdeki 2/B taşınmazları İSKİ Yönetmeliği gereğince mutlak koruma havzasındadır.Bu itibarla dere havzalarında 100 m, göl havzasında ise 300 m mesafede yapılaşma imkanı bulunmamaktadır.Yine yönetmelik gereğince 1000 m uzak koruma alanı olarak belirlenmiştir.Anılan mesafe içinde ancak %5 yapılaşma imkanı olabilecektir. Bu hususun da kıymet takdirinde nazara alınması gerekir.

6-2/B çalışmasına konu olan alanlarda oturan vatandaşlar dar gelirli olup ödeme güçlüğü içerisindedirler. Kaldı ki; yarıdan fazlası emekli oldukları için emlak vergisi muafiyetinden yararlanmaktadırlar.

7-Çavuşbaşı bölgesinde imar durumu Taks %15, Kaks 6.50 olarak düşünülmektedir.

2 B İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME ÇALIŞMASI

Beykoz’umuzda 2 B ile ilgili değerlendirmeler aşağıya bilgi notları olarak çıkartılmıştır.

Beykoz’da 2 B Kadastral tespiti yapılan parsel sayısı 18.506 adet

Bunlar;

Metrekaresi                                                                   Parsel sayısı

0-1000 m2 arası                                                           12.241 adet

1001-2000 m2 arası                                                      3.565 adet

2001-3000 m2 arası                                                      1.169 adet

3001 m2 üzeri                                                                1.543 adet

Bulunmaktadır.

Bu da şunu göstermektedir.Bu bölgede oturan insanların %66’sı 1000 m2’nin altında arsa sahibidir ve sosyal amaçlı elde edilmiş yerlerdir.

1001-2000 m2 ‘ yi de %40 ortaklık payı kesince bunların üzerinde kalacak net parsel 600-1200 m2 arasında olacağından bununda geneldeki oranı %19 olması dolayısıyla sosyal amaçlı yer elde edenlerin oranı %85’ e çıkmaktadır.Beykoz’da 2001 m2 üzerindeki oransa %15 olmaktadır.Bundan dolayı %15’ e bakarak Beykoz’ da 2B arazisine sahip olanların “RANT” kavramıyla adlandırmak doğru bir yaklaşım değildir.Kaldı ki %15’in içinde (2712 parsel)in büyük bölümü de köylerde kalan yerlerdir.Sahiplerinin büyük bölümü köylülerdir.Alım gücü düşük olan insanlardır.

Beykoz’ da en son yaptırdığımız kamuoyu anketinde halkın gelir durumu aşağıdaki gibi çıkmıştır.

 0-500 TL arası geliri olanlar                     % 4.2

 501-1000 TL arası geliri olanlar               % 42.0

 1001-1500 TL geliri olanlar                       % 29.8

 1501-2000 TL geliri olanlar                       % 9.0

 2001-2500 TL geliri olanlar                       % 4.6

 2501 TL geliri ve üzeri olanlar                  % 7.2

Beykoz’da 2B arazisi üzerinde oturanlar daha ziyade varoş kabul ettiğimiz alanlar ve köy alanlarıdır. Bunlarında gelir düzeyleri 0-1500 TL arasında bulunmaktadır.Bununda karşılığı toplumda %76’ ya gelmektedir.2B’ yi satın alacakların gelir düzeyleri %76’sının 0-1500 TL olarak ortaya çıkmıştır.

Ayrıca; Beykoz doğal sit alanıdır. Satın alacakların büyük bölümü, sadece tapu sahibi olacaklar. İmar ölçütlerine göre belki de yeni inşaat yapamayacaklardır.

Diğer ilçelerde olduğu gibi ticaret alanları ve çok katlı yapıların yapıldığı alanlara ve imkanlara sahip olmayacaklardır.

2B bölgemizin tamamı plansız alan olduğu için, satış sonrası oluşacak planlarda %40 satın aldıkları arsalardan kesinti yapılacaktır.

Beykoz halkı olarak hükümetimizin yaptığı bu çalışmaya müteşekkiriz.

Kamuoyunda ve medyada anlatıldığı gibi bir “rant” konusu Beykoz’ da söz konusu değildir.

ALTERNATİF TEKLİFLERİMİZ

Mümkün olursa rayiç değerler yeniden tespit edilmeli.

Değil ise edilmemiş fiyatlar en az %50 düşürülmeli. Çıkacak yasada sosyal amaçlı olarak 1000 m2 ye kadar olan yerler rayiç bedelin yüzde 20’ si ve ya belediye emlak değerlerinin 1-2  katı fiyatla verilmeli.

YORUMLAR...