Reklam
Reklam
Burhan Öz; Beykoz'u 2-B YASA boğdu

Burhan Öz; Beykoz'u 2-B YASA boğdu

Saadet Partisi Beykoz, açıklanan rayiç bedeller ile alakalı basın açıklaması yayınladı.

Saadet Partisi Beykoz İlçe Başkanlığı, İlçe Başkanı Burhan Öz imzasıyla açıklanan 2-B arazilerinin rayiç bedelleri ile ilgili basın açıklaması yayınladı.

Saadet Partisi Beykoz İlçe Başkanlığı'nın yapmış olduğu basın açıklaması

Değerli Basın Mensupları,

Bilindiği üzere 25.03.2013 tarihinde Beykoz kamuoyu tarafından merakla beklenen, 2-B arazilerinin rayiç bedelleri açıklanmıştır. Açıklanan rakamlar Beykoz halkında büyük hayal kırıklığı yaşatmış, yıllardır çözüm bekleyen mülkiyet problemi, gelinen noktada içinden çıkılmaz bir hal almıştır.

Saadet Partisi Beykoz İlçe Başkanlığı olarak, mülkiyet probleminin çözümü için en baştan beri çıkarılacak 2B Yasasının milletimizin yüzünü güldüren ve yıllarca süren bu problemin hak sahiplerini memnun edecek şekilde sonuçlanması için, gerekli çalışmaları yapmaktayız. Genel Başkanımız Prof. Dr. Mustafa KAMALAK beyefendi, bu sorunun hak sahipleri adına çözümü için Beykoz’umuzu ziyaret etmiştir. Bu ziyaretlerde de altını çizdiği husus “ 2B Arazilerinin 400 m2’lik kısmını, üzerinde yaşayan hak sahiplerine bedelsiz olarak verilmesi gerektiğini beyan etmiştir.” Hükümet yetkililerine de teklif ettikleri bu görüş maalesef iktidar tarafında göz ardı edilmiştir.

Gelinen noktada, Beykoz Belediye Başkanı Sn. Yücel ÇELİKBİLEK, yaptığı açıklamalarla Beykoz halkını teskin etmiş, verdiği güvencelerle halkı tepkisizleştirmiştir. Dün "Bize güvenin, sizi mağdur etmeyeceğiz" diyen Beykoz Belediye Başkanı Sn. ÇELİKBİLEK, bugün ise dün söylediklerinin çok uzağında beyanatlar vermeye başlamıştır. Başkan ÇELİKBİLEK, bugün " Vatandaşımızın çok üzgün olduğunun farkındayım. Fiyatlar için az da olsa "iyidir" diyenler var. Ancak belli bir kesim insanlarımız hakikaten sıkıntılı. Onlarda bir an önce almanın yollarını arasınlar." cümlelerini talihsizce kullanmaktadır.

AKP Beykoz İlçe Başkanlığı, yaşanan süreçte ANKARA ya mekik dokuması gerekirken, en son Sn. Başbakanın çağrısıyla ANKARA’ ya gidilmiş, bu süreçte tamamen etkisiz kalınmış ve Beykoz’umuzun bu en önemli sorununda görevlerini yapmamışlardır. Beykoz halkının isteklerini ANKARA’ ya taşıyamamışlardır.  AKP Beykoz İlçe Başkanı Sn. Adem SEFER rayiç bedellerin açıklanmasından sonra halen daha Beykoz halkına “Vatandaşımızın bu konuda içi rahat olsun” ifadesini kullanma basiretsizliğini gösterebilmektedir.

Beykoz Muhtarlar Birliği Derneği ve bazı önde gelen sivil toplum kuruluşları bu süreçte iyi niyetle girişimlerde bulunmuşlar, ancak Beykoz’un mülkiyet probleminin çözümü için oluşturulan platforma, ana unsurlardan olan siyasi parti temsilcileri dâhil edilmeyerek, maalesef bu günkü kötü sonucun çıkmasına önemli etkide bulunmuşlardır.  

Gelinen noktada 2-B yasasının tüm Türkiye için çıkarılmış paket bir yasa olması büyük bir talihsizlik ve hükümetin aceleci, baştan sağma ve kasa doldurmaya yönelik bir çalışmadan ibaret olduğu sonucu çıkmıştır.

Saadet Partisi Beykoz İlçe Başkanlığı olarak bizler, mülkiyet probleminin saygıdeğer Beykoz’lu vatandaşlarımızın lehine çözümü için 28.04.2012 tarihinde Paşabahçe Meydanından çağrıda bulunmuştuk. O gün yaptığımız basın açıklamasında mülkiyet probleminin bu noktaya geleceğini ön görmüş, gereken uyarılarımızı yapmıştık. Ancak basiretsiz AKP yönetimi çağrılarımıza kulak asmamış, çözüm için kendilerinden başka kimseyi dinlememiş ve Beykoz halkına tepeden bakmışlardır. Bu tavır Beykoz halkını incitmiş, hayal kırıklığına uğratmıştır. Mülkiyet probleminin çözümünün AKP eliyle olmayacağı kanaati oluşmuştur.

Yine yaşanan süreçte muhalefet partileri CHP ve MHP yetersiz kalmışlardır. Saadet Partisinin konunun çözümüyle alakalı komisyon teklifine, basın önünde olumlu yaklaşım sergilenmiş ancak sonrasında komisyon kurulması için çağrılarımıza yanıt verilmemiştir.

Her zaman söylediğimiz gibi Beykoz’un mülkiyet probleminin temelinde geçmiş yönetimlerin yanlış uygulamaları yatmaktadır. Geçmişte, insanımız imkân yetersizliğinden dolayı, büyük şehirlere göç etmiş, Beykoz’umuzda ise fabrikaların işçi ihtiyaçları için, devlet buralara yerleşimi teşvik etmiştir. Bu noktada 2-B arazileri olarak bilenen yerler, halk tarafından büyük bedeller ödenerek alınmıştır.  Oluşturulan bu alım-satım piyasasında 2-B sahiplerinin büyük bir çoğunluğu, ya geçimini sağlayacak araziye ya da başını sokacak bir barınağa sahip olabilmek için, bedelini ödeyerek hak sahibi olmuştur. Bu nedenle 2-B arazileri üzerinde yaşayanların “Orman İşgalcisi” gibi algılanması kesinlikle doğru değildir. 2-B’nin ilk gündeme geldiği günlerde, özellikle büyük şehirlerde ranta dayalı arazi satışlarında büyük artışlar görülmüştür.  Saadet Partisi olarak bu gerçekler ortadayken tüm 2-B arazi sahiplerini aynı değerlendirmeye tabi tutmanın baştan beri yanlışlığına değindik. Bu yasa, rantiyeci ile sadece barınma amacıyla bedelini ödeyen, kimi yerde de “Tapu Tahsis Senedi” alan 2-B arazi sahiplerini, aynı kefeye koymuştur.     

Beykoz’daki mülkiyet probleminin “Hak Sahipleri”ni memnun edecek şekilde, kalıcı ve adil çözümü için genel başkanımız Sn. Prof. Dr. Mustafa KAMALAK beyefendinin teklif ettiği, “400m2 ye kadar olan yerlerin, hak sahiplerine bedelsiz verilmesi”  bu olamıyorsa bile, en azından ikamet süresi ve sahiplik gerekçesine göre oluşturulacak “Kademeli Rayiç Bedel Sistemi” uygulanmalıdır.

Sonuç olarak “Beykoz’u 2-B YASA boğdu”. Siyasi partiler, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşları, hiç bir kaygı taşımadan, Beykoz halkıyla birlikte hareket ederek, en yüksek perdeden tepkimizi göstermeliyiz. Halkımızı mağdur eden, kaygılandıran bu yanlıştan bir an evvel dönülmelidir. Vatandaşımızın beklentilerine cevap verecek düzenlemeler iktidar tarafından acilen hayata geçirilmelidir.

Saadet Partisi Beykoz İlçe Başkanlığı olarak, sorunun hak sahipleri adına adil çözümü için, dün olduğu gibi bu günde takipçisi olacağımızı aziz Beykoz halkına bildirir, saygılarımızı sunarız.

Saadet Partisi
Beykoz İlçe Başkanı

Burhan ÖZ

YORUMLAR...