Reklam
Reklam
Yavuz hırsız ev sahibini bastırmaya çalışıyor!

Yavuz hırsız ev sahibini bastırmaya çalışıyor!

İlk olarak Beykoz Güncel Haberi’in duyurduğu “CHP vatandaşın sırtına bir yük daha bindirdi!” haberine CHP’den cevap geldi.

Asfalt katılım payı ödenmemesi için alınan kararın CHP’nin Anayasa Mahkemesine başvurması üzerine iptal edilmesi ile ilgili ilk olarak Beykoz Güncel Haberi’in duyurduğu “CHP vatandaşın sırtına bir yük daha bindirdi!” haberine CHP’den cevap geldi.

İlk olarak gazetemiz aracılığı ile duyurulan “CHP vatandaşın sırtına bir yük daha bindirdi!” haberine CHP Beykoz İlçe örgütünden yapılan yazılı açıklama ile “1994 yılından bu yana belediyeleri ve 2002 yılından bu yana Ülkeyi yönetenlerin; Beykoz’daki çırakları” tabiri ile Beykoz Güncel Haber’i suçlayarak  “CHP’yi yıpratma kampanyasına Beykoz’daki kontrollerinde olan basın vasıtasıyla başlamışlardır.” İfadesi kullanıldı.

Yapılan bu yakıştırtmayı kamuoyunun takdirine bırakarak CHP Beykoz İlçe örgütü tarafından konu ile ilgili yapılan basın açıklamasını yayınlıyoruz.

6360 SAYILI YASA İLE DÜZENLENEN HARCAMALARA KATILIM PAYININ
ANAYASA MAHKEMESİNDE İPTALİNE İLİŞKİN NOT

6360 sayılı Yasa ile 13 ilde büyükşehir belediyesi kurulması, nüfusu 2000’in altındaki belediyelerin kapatılmaları ve belediyelere ilişkin yasalarda değişiklikler yapılmıştır.

CHP söz konusu Yasanın; büyükşehir belediyelerinin sınırlarının il mülki sınırlarına genişletilmesi, nüfusu 2000’in altındaki belediyeler ile büyükşehirlerde il genel meclislerinin kapatılmaları, seçimlere yönelik sınır değişikliklerine ilişkin hükümlerinin iptali ve yürürlüklerinin durdurulması talebiyle Anayasa Mahkemesine başvurmuştur.

Anayasa Mahkemesi 12 Eylül 2013 tarihli ve 2013/19 Esas Numaralı Kararı ile söz konusu iptal istemlerini reddetmiştir. 

Bunlarla birlikte Anayasa Mahkemesi CHP’nin 6360 sayılı Yasanın harcamalara katılım payı alınmasına ilişkin Geçici 1. Maddesinin 27. Fıkrasının iptali talebini yerinde bularak söz konusu hükmü iptal etmiştir.

Anayasa Mahkemesinin iptal ettiği Geçici 1 inci maddenin (27) numaralı fıkrasında “Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce yolların inşa, tamir ve genişletilmesi nedeniyle 2464 sayılı Kanunun 86 ncı maddesi uyarınca tarh edilmemiş harcamalara katılma payları belediye meclisi kararıyla alınmayabilir.” hükmüne yer verilmiştir. Bu hükme göre tarh edilmemiş harcamalara katılma paylarının alınmaması, belediye meclisi kararına yani idarenin takdirine bırakılmıştır.
 

Fıkra metinden anlaşılacağı gibi söz konusu hükümde tarh edilmiş dolayısıyla henüz tahsil edilmemiş harcamalara katılım paylarının tahsili öngörülmektedir. Yani harcamalara katılım payı hesap edilmiş ancak tahsil edilmemiş vatandaşlar ile harcamalara katılım payı henüz hesap edilmemiş vatandaşlar arasında ayrıma gidilerek, hesaplama yapılmış ancak tahsilat yapılmamış vatandaşlarımız aleyhine bir ödeme yapılması öngörülmüştür. CHP bu haksızlığı ortadan kaldırmak, harcamalara katılım payı hesap edilip de tahsilat yapılmamış vatandaşlardan da harcamalara katılım payı alınmaması için anılan hükmün iptalini talep etmiş ve Mahkeme bu talebi yerinde bulmuştur.

Görüldüğü üzere, CHP’nin Anayasa Mahkemesine başvuru amacı, harcamalara katılım payı hesaplanıp hesaplanmamasına bakılmaksızın tüm yurttaşlarımızdan harcamalara katılım payı tahsil edilmemesini sağlamaya yöneliktir.

CHP’nin yurttaşlar arasında ayrımcılık yapılmasını içeren bir düzenlemeyi iptal ettirmesi konusunun istismar edilerek başkaca çıkarımlarda bulunulması temelsiz bir iftiradan ibaret olacaktır.

Kamuoyunun bilgilerine saygılarımla sunarız.

YORUMLAR...