Reklam
Reklam
Hedefimiz ’Çocuk Dostu Beykoz’a erişmek !

Hedefimiz ’Çocuk Dostu Beykoz’a erişmek !

‘10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü’ münasebetiyle Beykoz Kent Konseyi tarafından basın açıklaması yapıldı.

Beykoz Kent Konseyi, kendilerini kamuoyuna tanıtmak ve dönem çalışmaları hakkında bilgilendirmek amacıyla basın toplantısı düzenledi. Basın mensupları aracılığı ile bu konuda kamuoyunun dikkatini çekmek ve gruplarına daha çok halkın katılımını sağlamak arzusunda olduklarını belirterek, basın açıklaması yaptılar.

Basın açıklamasına Beykoz Kent Konseyi Evrensel Haklar Çalışma Grubu Üyeleri olan Gökhan Taneri Vural, Ali Kemal Kılıç, Yrd.Doç.Dr Yasemin Çakırer Özservet, Berk Topuz, Nermin Keresteci, Nuri Yeşilbaş ve Selma Aktülün katıldı.

Batum Havalisi Dernek Başkanı ve Çalışma Grubu Başkanı Ali Kemal Kılıç tarafından okunan basın açıklaması şu şekilde;

Beykoz Kent Konseyi katılımcılık, sürdürülebilirlik, yaşanabilirlik, kentsel hakların geliştirilmesi; hoşgörü ve uzlaşma ilkeleri ışığında; düşüncelerini açıkça söyleyebilme, çözüm üretebilme, karar alabilme ve uygulayabilme mekanizmaları geliştirmeyi amaçlayan ve insanların kendi haklarına sahip çıkmalarını özendiren demokratik bir platformdur. Beykoz Kent Konseyi çatısı altında yer alan çalışma grubunun içerisine, dil, din, ırk, kültür, sınıf, eğitim ve cinsiyet farkı gözetmeksizin, Beykozlu kentlilerimiz katılabilirler ve kentimizin sürdürülebilir gelişmesini sağlayacak politikaların üretilmesine, öncelikli sorunların belirlenmesine, ardından bunlara yönelik çözüm önerilerinin geliştirilmesine katkıda bulunabilirler. Beykoz halkının hoşgörü, saygı ve anlayış çerçevesinde yönetime katılımı ve denetimi sağlaması, katılımcı demokrasiyi esas alan Kent Konseyimizin ana hedefidir.

Beykoz’umuzun tüm sivil ve resmi kurumlarına yapılan çağrı ile 01 Ekim 2014 tarihinde Kent Konseyimizin Genel Kurulu yapılmıştır. Bu genel kurulda yapılan seçimler ile Kent Konseyimizin Başkanı Sayın Muharrem Kaşıtoğlu, Yürütme Kurulu Sayın Emin Yavuz, Necmettin Kahveci, Sacit Kaya, Emine Ünlü, Gökhan Taneri Vural, Turgay Sucuoğlu ve Gül Bağdatlı olarak seçilmişlerdir. Aynı genel kurulda çalışma gruplarında görev almak isteyen temsilciler de seçilmiştir. Bu çalışma gruplarından biri olan Evrensel Haklar Çalışma Grubu olarak bizler, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü sebebi ile bu açıklamayı yapma ihtiyacı duyduk. Beykoz Kent Konseyi Evrensel Haklar Çalışma Grubu Sorumlu Yürütme Kurulu üyesi Sayın Gökhan Taneri Vural önderliğinde ilk toplantısı 2 Aralık 2014 tarihinde gerçekleşmiş ve çalışma prensipleri belirlenmiştir. Yapılan bu toplantıda Sayın Ali Kemal Kılıç Çalışma Grubu Başkanlığına, Sayın Yasemin Cakırer Özservet Raportörlüğe seçilmişlerdir. Evrensel Haklar Çalışma Grubu diğer üyeleri Sayın Nermin Keresteci, Berk Topuz, Nuri Yeşilbaş, Zeki Paşalı ve Selma Aktülün olmak üzere toplam sekiz kişiden oluşmaktadır. Temsil ettikleri kurumlar ayrıca bu bildiriye liste halinde eklenmiştir.

Evrensel Haklar Çalışma Grubumuz 10 Aralık gününün “Dünya İnsan Hakları Günü” olması nedeniyle, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin her maddesinin tüm insanlık için önemli olduğunu hatırlatmaktadır. Özellikle 21.Maddedeki “Herkesin, doğrudan ya da özgürce seçilmiş kişiler aracılığıyla ülkesinin kamu yönetimine katılma hakkı vardır.” ilkesine bugün

Evrensel Haklar Çalışma Grubu olarak hepinizin dikkatini çekmek istiyoruz. Sivil toplumu önceleyen Kent Konseyimize bu noktada halkın daha fazlası katılmasını arzu ediyoruz ve bu kent hepimizin ona birlikte sahip çıkalım diyoruz.

Evrensel Haklar Çalışma Grubumuz bu dönemki çalışma yönünü ve projelerini belirlerken, nüfusumuzun yaklaşık üçte birini oluşturan ve kentleri hepimizden daha fazla kullanan çocuklarımızın da yönetime katılmalarını sağlamak amacı ile çocuklarımıza öncelik verme niyetindedir. Kent yaşamının zorunlulukları içerisinde iç mekânlara hapsedilmiş, kendine mekan arayışı içerisinde sanal mekânlara kaçmak zorunda bırakılan günümüz kentsel mekanlarını, çocuk dostu zeminler olarak onlara sunmak bugünün ve yarının bekçileri olan çocuklarımızı adına ödevimizdir. Acilen onlara kentlerde mekanlar açmak, oyun oynayabilecekleri sağlıklı yerler için adımlar atmak, onların haklarını gözeten planlar, programlar hatta politikalar oluşturulmasını sağlamak için çalışma grubumuz, sizlerle el ele vermek arzusundadır.

Geçtiğimiz ay 20 Kasım’da “Çocuk Hakları Günü’nde” de sıklıkla vurgulanan Birleşmiş Milletler tarafından hazırlanan Çocuk Hakları Sözleşmesinin burada da 31. ve 32. Maddesini vurgulamak önemlidir. Çocukların sağlıklı, güvenilir şekilde kentlerimizde oyun oynama hakkı vardır. Oyun çocuk için bedensel, zihinsel, ruhsal her türlü gelişimi için beslenme kadar elzem bir ihtiyaçtır. Bugün bu ihtiyaçlarını yeterince karşılayamayan kentlerde büyüyen çocukların, gelecekte bir çok problemleri beraberinde getireceği de kaçınılmazdır. Grubumuz, Beykozlu çocukların oyun haklarını, sanal dünyaya kaçmış çocukları gerçek hayata taşıyarak hayata geçirmeye çalışacaktır. Çocukların, mekânsal aidiyetlerini geliştirmek, onların mekanla kurdukları bağı güçlendirmek ilk adım olmalıdır. Çalışma grubumuz, çocuklarımızın yaşadıkları Beykoz kentini tanımaları ve bu sayede kent içerisinde güven içinde dolaşmalarını sağlamak istemektedir. Çocukların sağlıklı gelişimine ve güvenli yaşamasına yönelik tüm halkın katkı sağlamasını istiyoruz. Ayrıca bu vesileyle bildirmek isteriz ki, Beykoz Kent Konseyimizin Çocuk Meclisi kurma çalışmaları başlamış olup bu noktada katkı sağlayacak herkesi bekleriz.

Hedefimiz Çocuk Dostu Beykoz’a erişmek. Çünkü çocuk dostu bir kent, aynı zamanda engelsiz kenttir, aynı zamanda yaşlı ve hastasına güven veren kenttir. Çocuk dostu bir kent Evrensel Haklara Sahip çıkan bir kenttir.

Saygılarımızla,

Muharrem KAŞITOĞLU

Beykoz Kent Konseyi Başkan

YORUMLAR...