Reklam
Reklam
Ermeni Patrikhanesi Beykoz’da vakıf kurdu

Ermeni Patrikhanesi Beykoz’da vakıf kurdu

Ermeni Patrikhanesi, ilk Ermeni patriği Hovagim’in adı ve patrikliğe atanma tarihini birleştirerek “Hovagim 1461″ adıyla Beykoz’da vakıf kurdu.

Yasalar önünde tüzel kişiliği olmaması nedeniyle herhangi bir etkinlik yapamayan, mali tasarruflarda bulunamayan Ermeni Patrikhanesi, ilk Ermeni patriği Hovagim’in adı ve patrikliğe atanma tarihini birleştirerek “Hovagim 1461″ adıyla vakıf kurdu.

İstanbul 22. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından tescil edilen vakıf kütüğüne göre Hovagim 1461 Vakfı mütevelli heyetini, Başepiskopos Aram Ateşyan’ın başkanlığındaki 10 kişilik Patrikhane Ruhani Kurul üyeleri oluşturuyor. Tamamı din adamı olan mütevelli heyeti yönetimindeki Hovagim 1461 Vakfı’yla patrikhane tüzel kişiliği sorunu çözülene kadar mali tasarruflarda bulunabilecek.

Medeni Kanun’a göre kurulan vakfın kuruluş senedinde yapılacak faaliyetleri kurs, konferans, seminer gibi eğitim çalışmaları düzenlemek, bilgi, belge ve doküman temin etmek, patrikliğin amaçları doğrultusunda kitap, dergi ve bülten gibi yayınlar çıkarmak, yurtiçi ve yurtdışından bağış kabul etmek olarak sıralanıyor. Vakıf senedinde Hovagim 1461′in bağış, vasiyet ve satın alma yoluyla mülk edinebileceği, yatırım yapabileceği, diğer vakıflarla işbirliği yapabileceği ve işletme kurabileceği belirtiliyor. Vakıf senedinde mal varlığı olarak Aram Ateşyan’a ait Beykoz’daki ev gösteriliyor.

HOVAGİM ADI NEREDEN GELİYOR?

1453 yılında İstanbul’un fethinden sonra Rum Patrikhanesi’ni kurduran Fatih Sultan Mehmet, 1461 yılında Bursa’dan Episkopos 1. Hovagim’i beraberinde küçük bir grup Ermeni ile İstanbul’a getirterek Ermeni Patrikhanesi’ni kurdurdu. Lozan Antlaşmasına göre azınlık statüsü bulunan Ermeni ve Rumların dini liderlikleri olan Ermeni ve Rum Patrikhanelerinin yasa önünde tüzel kişilikleri bulunmuyor. Bu nedenle her iki patrikhane de mali tasarruflarda bulunamıyor.

YORUMLAR...