Reklam
Reklam
Beykoz’un yeni planları askıda

Beykoz’un yeni planları askıda

Beykoz 1. etap koruma amaçlı revizyon 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından onaylandı.

Beykoz’un 1/5000 ve 1/1000’lik 1. Etap planlarına askı süresi içinde yapılan itirazlara ilişkin değişiklikler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylandı. Planlar 20 Ağustos’a kadar askıda kalacak.

Beykoz 1. etap koruma amaçlı revizyon 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarına yapılan itirazlara ilişkin değişiklikler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylandı. 

Çevre ve Şehircilik İstanbul İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama şu şekilde;

İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Beykoz I. Bölge, 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı ve Beykoz I. Bölge 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planına askı süresi içinde yapılan itirazlara ilişkin yapılan değişiklikler Bakanlık Makamının 07.07.2015 tarih ve 7918 sayılı Olur’ları ile 644 sayılı KHK’nin 13/A maddesi uyarınca onaylanmıştır.

Söz konusu planlar 3194 sayılı İmar Kanunu uyarınca 22.07.2015 – 20.08.2015 tarihleri arasında 1 ay (30) gün süre ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ilan panosu ve web sitesinde ve Beykoz Belediye Başkanlığı’nda eş zamanlı olarak askıya çıkarılmış olup itirazlar Beykoz Belediyesine ve İl Müdürlüğümüze yapılabilecektir.

PLANLAR İÇİN TIKLAYINIZ.

PLAN AÇIKLAMA RAPORU İÇİN TIKLAYINIZ.

YORUMLAR...