Reklam
Şeref Kaçmaz

Hesaplı - Yorum

Siyonizm bu işin neresinde?

Kıymetli okurlarım, öncelikle hepinizin Kadir Gecenizi ve Mübarek Ramazan Bayramınızı tebrik ederim. İslam aleminin en büyük gün ve gecelerinin, sömürü, zulüm, acı, kan ve gözyaşı içinde olan, mezhep çatışmaları ile parçalanmış Müslümanların tez zamanda uyanmasına ve İslam Birliğinin kurulmasına vesile olmasını niyaz ederim.

Bu yazımızda, ülkemizde ve bölgemizde yaşanan olayları hep birlikte analiz edeceğiz. Olayları sadece emperyalist yayılmacı,  sömürgeci zihniyetlerin ve küresel süper güçlerin hesaplaşması ve çekişmesi olarak görür isek tespitlerimizin bir kısmı doğru olur ancak doğru tedavi için yeterli olmaz.  Tarihteki bazı olayları kısa kısa hatırlamakta fayda var.

… Hz. Musa’nın (a.s.) II. Ramses tarafından Mısır’dan kovulması, Kızıldeniz’in yarılması.. Filistin topraklarına yerleşilmesi… Komutan Talut’un ordusunun, Zalim Calut’un ordusunu yenmesi… Hz. Davut’un krallığı ve oğlu Hz. Süleyman’ın kutsal mabedi inşası… Ölümü sonrası Süleyman mabedinin yıkılması ve ‘’Babil Sürgünü’’… İspanya’da bulunan Kastilya ve Aragon krallıklarının birleşmesi, Hıristiyan kılığındaki kripto yahudilerin açığa çıkması, Konverso dönme Yahudileri ve Engizisyon Mahkemelerinin 31 Mart 1492 tarihinde Elhamra sarayında yazılan ‘’Elhamra Kararnamesi’’ ile 2 Ağustos 1492 de 2. Büyük göç başlangıcı. Kolomb ile gidilen Amerika kıtasının Yahudiler tarafından vatan olarak beğenilmemesi, İspanya’ya dönüş ve Osmanlı himayesinin başlaması. Son Endülüs devleti olan Granada devletinin işgali ve Müslümanların çok acıklı zulümlere maruz kalması, din değiştirmeye zorlanmaları,  kabul etmeyen yüzbinlerce Müslümanın canlı canlı yakılmaları engizisyon kararlarının acımasızca uygulanması, Osmanlı’ya gönderilen feryatnamelere cevap verilmemesi, bu zulmün en büyük finansörlerinin konverso Yahudileri olduğunun ortaya çıkması. Avrupa’dan göçe zorlandığı için Osmanlı himayesine giren Yahudiler arasından Sabetay Sevi’nin sahte mesih iddiaları ve 16. yy da sabetaycılığın doğuşu. 16 Haziran 1826 tarihinde gerçekleşen Vaka-ı Hayriye ile ordunun dağıtılması, Osmanlı İmparatorluğunun çöküşünün hızlanması, 1897 de İsviçre’nin Basel kentinde yapılan Yahudi konferansı ve alınan kararlar, 31 Mart vakası ve Abdülhamit Hanın bir Yahudi’nin başkanlığındaki heyet tarafından Hal edilmesi, Hilafetin kaldırılması,  1. Dünya savaşının başlatılması, Lozan anlaşmasının imzalanması, diktatörlerin dünyayı yönetmesi ve modern köleliğin başlaması, Ortodoks – Katolik çatışması ve 2. Dünya savaşı,  işgalci İsrail devletinin kurulması Birleşmiş milletlerin kuruluşu, Enerji kaynakları paylaşım mücadelesi, Ortadoğu’nun savaş alanına dönmesi, 28 Haziran 1996 Erbakan hükümetinin kurulması,  D-8 in kurulması, Basel’de alınan kararların son ayağı olan büyük İsrail planının sekteye uğraması,  28 Şubat darbesi,  BOP (aslında BİP) projesinin hayata geçirilmesi,  ikiz kuleler saldırısı, Irak’ın işgali, Arap Baharı, Libya’nın parçalanması, Kaddafi’nin sözde kendi vatandaşlarına linç ettirilmesi, Suriye iç savaşı,  Türkiye’de Şia düşmanlığının körüklenmesi, cemaatlerin önde gelen hocalarının ‘’kafirler şia dan iyidir’’ açıklamaları, gezi olayları, 15 temmuz işgal girişimi, işgalcilerin ve darbecilerin (gayrimeşru) hükümetlerini tanıdıklarını açıklayan dost!!! Ülkeler, darbecilerin ve işgalcilerin sığındığı dost!!! Ülkeler, terörist başını iade etmeyen, tutuklamayan, stratejik ortaklarımız, arz-ı mevud içindeki bölgede terörün hiç durmaması, Filistin davasının sembolü olan Gazze’nin özgürlüğüne bir türlü kavuşamaması, ABD önderliğinde sözde İslam birleşik ordusunun kurulma çalışmaları,  Katar krizi ve daha yüzlerce olay…..

Bir parantez açalım ; ‘’Siyonizm, Kudüs’teki Siyon dağı efsanesine dayanan, Peygamber katili (Hz. Yahya, Hz. Zekeriya) ırkçı bir Yahudi ideolojisidir. Aynı zamanda israiloğullarının 5600 yıllık tarihi ve dini bir inançları olup, inkar, isyan, işgal, yalan ve terör üzerine kuruludur. Dayandıkları kitapları kabaladır. Bütün hesapları, arz-ı mevud ( Nil’den Fırat’a kadar uzanan kenan illerinde büyük imparatorluk kurmak) ve Süleyman mabedini yeniden inşa ederek kutsal emirleri yerine getirmek ve kıyamet öncesi yaşanacak son savaşa (armegedon’a) hazırlanmak ve bir an önce kıyametin kopmasını sağlamaktır.”

Dip not öncesinde kaldığımız yerden devam eder isek, geçtiğimiz günlerde İsrail sözde parlamentosu bir karar aldı, bu karar alınırken Arap vekiller yaka paça komisyondan dışarı atıldı ve oy kullandırılmadı. Neydi bu karar? İsrail meclisi yasama komisyonunda onaylanan karar; ‘’yahudi ulus devlet yasa tasarısı’’ dır.

İsrail devletinde “kendi kaderini tayin etme hakkını sadece Yahudilere has kılan” ve İsrail’i “tüm dünya Yahudilerinin temsilcisi etnik-dini bir devlet” olarak tanımlayan bu tasarı yasalaşması halinde İsrail’in resmi dili sadece İbranice olacak ve Arapça kendisine tanınan mevcut özel statüsünü yitirecek. Başkent Kudüs olarak ilan edilecek, Yahudi şeriatı ile yönetilen bir ülke haline gelecek, nüfusun yaklaşık %20 sini oluşturan Arapları yok sayan bu tasarı bütün dünya Yahudilerini işgal edişmiş Filistin topraklarına davet ediyor.  

1997 den bu yana hesapları tutmayan ve hedefine ulaşamamanın verdiği hırçınlık ve ukalalıkla kafasına her eseni yapar hale gelen Siyonistlerin önlerinde iki büyük engel var. İkincisi İran. 15 Temmuz işgal girişimi başarısızlıkla sonuçlanınca sıralama değişti. Bölgede İsrail’e tehdit oluşturan İran’ın ortadan kalkması gerekiyor, ypg-pyd ye verilen silahlar da, suud hükümetine verilen silahlar da muhtemel İran işgalinde kullanılacak, İran işgaline sıcak bakmayan Türkiye, körfezin en stratejik konumunda bulunan Katar ‘da askeri üs kurdu. ABD yönlendirmesi ile Katar oyun dışı bırakılmaya çalışıldı, en büyük destekçisi Türkiye ve İran oldu. Yerinde yapılan diplomatik girişimlerle oyun şimdilik bozulmuş gibi görünüyor. Ancak Siyonistler ve onların kuklaları imanlarının gereği olan hedeflerinden asla vazgeçmezler, yeni oyunlar kurulacak, maalesef geçmişte yaptığımız dış politika hataları ile sarı öküz gitti, kırmızı öküz de giderse sıra, Siyonistlerin hedeflerine ulaşmasındaki en büyük engel gördükleri Türkiye’ye gelecek.   Elbette doğalgaz , petrol gibi enerji kaynakları, içme suyu gibi yaşam kaynakları bu yaşananların sebeplerinden bazıları,  ancak gerçek sebep olan ve batıl olan kutsal inançlarının yanında paranın ne önemi var???

Bütün bu hesapların ve oyunların üstünde Allah (c.c.) hz. lerinin de bir hesabı var. Nasıl olsa ilahi hesap görülecek diye bekleyenlerin sonu hepimizce malum, şöyle yakın tarihimize baktığımızda gördüğümüz şey, bütün İslam beldelerinde oluk oluk akan Müslüman kanı, kardeş kavgası, bizim de başımıza gelmeden aklımızı başımıza almamız lazım. Safları sık tutup birlik ve beraberliğimizi sağlamamız lazım.  Hem Milli Birliğimizi, hem de İslam Birliğini bir an önce kurmamız lazım. Zamanı gelince olur!! dediğimiz şeylerde gösterdiğimiz sabrı, rakiplerimiz göstermiyor. Öyleyse bir an önce Milli Görüş Esaslarını ve Adil Düzen’i hayata geçirelim. Yarın çok geç olabilir.

Adaletin güçlü, güçlünün de adil olduğu bir Dünya’nın en kısa zamanda kurulması duası ile Allah’a (c.c.) emanet olunuz.  

YAZARIN DIGER YAZILARI

YORUMLAR...