Reklam
Başbakan Erdoğan'a Beykoz'dan mektup var!

Başbakan Erdoğan'a Beykoz'dan mektup var!

Beykoz Muhtarlar Derneği, 2B ile ilgili olarak hazırladığı bir mektubu Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile muhalefet partilerine gönderdi.

Beykoz Muhtarlar Derneği, kamuoyu tarafından yakından takip edilen ve halihazırda T.B.M.M. alt komisyonlarında incelenmekte olan 2B Yasa Tasarısı ile ilgili olarak endişelerini dile getirdi. Dernek, bu amaçla Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve muhalefet partisi liderlerine bir mektup yazdı.

Söz konusu mektupta, “ekonomik olarak 2B’lerden beklenen fiyatların yüksek tutulması halinde siyaseten kaybedilen büyük olumsuzlukları beraberinde getirecektir. Fiyatların yüksek tutulması, Beykoz’un gerçek sahiplerinin bölgeden tasfiyesi, yerine sermaye gruplarının ikamesi anlamına gelecektir”  ifadesi yer alıyor.

Mektupta, ayrıca Beykoz’da fiyat tespiti ile ilgili olarak yapılmış bulunan çalışmalar hakkında edindikleri duyumlara da yer veren Muhtarlar Derneği, tespit edilen fiyatların düşürülmesi veya “rayiç bedelin yüzde yetmişi” yerine yüzde kırkını geçmeyecek bir orana çekilmesini talep ediyor.

Dernek, asıl arzu ettiklerinin ise, esas değerin “Emlak Vergi Değeri” üzerinden tespit edilmesi olduğunun da altını çiziyor.

Cavit Gül başkanlığındaki Beykoz Muhtarlar Derneği’nin ilgili mektubunu dikkatlerinize sunuyoruz:  

  27.02.2012

Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN

Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı
Ak Parti Genel Başkanı

Şifası Şafi olan Allah’tan sadır olan hastalığınızdan sağlık bulmanız duası ile geçmiş olsun dileklerimizi bildiririz.


Sayın Başbakanımız;

      Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na sunmuş olduğunuz, 01.02.2012 tarih ve 565 sayılı “Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun Tasarısı” nı hassasiyetle incelemiş bulunmaktayız. Genel çerçeve itibari ile 29.01.2011 tarihinde derneğimizce hazırlanıp seçim öncesi Beykoz mitinginde takdim ettiğimiz “Beykoz Muhtarlar Derneği’nin Bölge Meselelerine Bakışı” başlıklı dosyadaki sorunlara çözüm üretecek bir tasarı olduğunu sevinerek gördük. Osmanlı’nın arazi tasfiyelerinin en büyüğü ve en sonuncusu olan 2b sürecinin sorunsuz bir şekilde hükümetimiz eliyle yapılacak olması da bizleri mutlu edecektir.

      Bölgemizin son dönemlerde en önemli gündemi 2b lerin satışında izlenecek usuller olmuştur. Usullerde en çok tartışılan konu, hangi fiyatlarla satılacağı mevzuudur. Beykoz ilçemiz bilinenin aksine ormanları açılarak oluşturulan 2b lerin az olduğu bir bölgedir. İlçemizde bulunan 2b arazilerinin büyük bir kısmı para ile satın alınan, iptal edilen eski şahıs tapusu olan yerlerdir. Bu bağlamda hak sahiplerinin büyük bir kısmı yeniden para vererek alacağı için satış ile ilgili fiyatlar tespit edilirken çok yüksek rakamların oluşturulmaması gerekmektedir. Ekonomik olarak 2b lerden beklenen fiyatların yüksek tutulması halinde siyaseten kaybedilen büyük olumsuzlukları beraberinde getirecektir. Fiyatların yüksek tutulması Beykoz’un gerçek sahiplerinin bölgeden tasfiyesi, yerine sermaye gruplarının ikamesi anlamına gelecektir.

       Ancak, aşağıda belirtilen hususlarla ilgili vatandaşların durumu dikkate alınarak yeniden değerlendirmelerinin yapılmasını arzu ediyoruz.

1- Doğrudan Satış Fiyat Tespiti ve Ödeme:

      Bölgemizde satış fiyatı tespitleri tamamlanmış olduğu bilgisi gayrı resmi duyumlar ile bizlere ulaşmış bulunmaktadır. Yine almış olduğumuz duyumlarda, tespit edilen fiyatların gerçek değerin üzerinde olduğu, kullanıcıların alım gücü yetersizliği sebebi ile mahrumiyetlerin oluşacağını gözlemlemekteyiz.


      Tespit edilen fiyatların düşürülmesi veya “rayiç bedelin yüzde yetmişi” yerine yüzde kırkını geçmeyecek bir orana çekilmesini talep etmekteyiz.
Ayrıca peşin ödeme indiriminin yüzde otuza çekilmesi daha cazip olacaktır.

      Dernek olarak arzu ettiğimiz, esas değerin “Emlak Vergi Değeri” üzerinden yapılmasıdır.

      Kullanıcıların gelir seviyeleri dikkate alınırsa vadeli satışlarda vadelerin minimum beş yıla kadar çekilmesi hak mahrumiyetlerini azaltacaktır.

      Sınırlandırıcı kanunlar neticesinde iptal edilen “Tapu Tahsis Belgesi” nin de dikkate alınması ve eskiden yapılan ödemelerin hesaplanarak mahsup edilmesi adaletli bir uygulamanın önünü açacaktır.


      2- Orman Alanlarında Kalan Meskûn Alanlar:

         Mevcut kanun teklifinde, 6831 sayılı kanun ile orman vasfını yitiren yerler ile ilgili düzenlemeler mükemmeliyet seviyesinde ele alınmış olmakla birlikte, haritalarda orman alanı olarak görünen fakat fiili durumda yerleşim yeri olan bölgelerle ilgili hiçbir çözüm bulunmamaktadır. Kanun teklifine yapılacak eklemeler ile, daha önce 5831 sayılı yasayla yapılan kadastro çalışmalarındaki 31.12.1981 tarihi daha güncel bir tarihe çekilebilir.(Önceki çalışmalarda bu tarih 23.07.2007 olarak kullanılmıştır.)
Bu düzenlemeyle, Beykoz’un mahalle ve köylerinde 6700 hane devletle barıştırılacaktır. Türkiye genelinde bu rakam onlarca kat daha yüksek olacaktır.
          Beykoz’un  % 84 ü orman alanıdır.  Bu rakam son çalışmalardaki “eylemli orman” tespitleriyle az da olsa artarak muhafaza olmuştur.

    3. kamu hizmet alanları olarak kullanılacak yerler:

    Kamu hizmet alanında kalan yerler ile ilgili düzenleme de vatandaşın mağduriyeti ortaya çıkmaktadır. Bu mağduriyeti giderebilmek için imar planı olan bölgelerde 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 18. maddesi gereği uygulama yapmak gerekecektir. Mevcut kullanım kadastrosuna göre yapılacak uygulama ile binalar hizmet alanlarında kalsa bile hisse anlamında vatandaşlarımız imar adasında mülkiyet sahibi olacaktır. Ayrıca arsa olarak tescili yapılıp imar durumu oluştuğu için ticari bir kayıpları oluşmayacaktır. İmar planı olmayan bölgelerde ise kamu hizmetine dönük taleplerin boş parseller üzerine yoğunlaştırılması gerekecektir. Mecburen yapılması gereken kamu hizmet alanlarında kamulaştırma kaçınılmazsa vatandaşın mağdur olmayacağı bir şekilde ödemeler sağlanmalıdır. "işgalci" muamelesi yapılarak reva görülen muameleler hiç bir zaman halkımızın memnun olacağı düzeyde olmamıştır. Bu bağlamda 2b alanlarında yapılacak olan uygulamalardaki adaletli tutumun devlet-vatandaş gerginliğinin sonlanacağı güzel bir örnek olmasını umuyoruz.
        
    Yeni hak mahrumiyetleri doğurmaması için çalışmalarınızda bölgemizin taleplerini dikkate alacağınızı biliyor, çalışmalarınızın ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyoruz.
            
                       
                       Cavit GÜL                             Şefik Yavuz YILMAZ
      Beykoz Muhtarlar Derneği Başkanı                  Dernek Başkan Yardımcısı
                                          
  
             
        Ahmet Soylu                   Hasan ATA        Yüksel TÜRKYILMAZ
                Genel Sekreter                  Muhasip                   Üye
   
        Zeki BÜLBÜL             Muammer AYDINOĞLU        Osman BAKOĞLU
    Denetleme Kurul Başkanı        Başkan Yardımcısı                   Üye
 
İmail: beykozmuhtarlar_der@hotmail.com
İrtibat No:02164258492
GSM: 05323411396
GSM:0543 399 02 28

YORUMLAR...