Reklam
Reklam
Kaliteli ve Etkin Hizmet eğitimleri sürüyor

Kaliteli ve Etkin Hizmet eğitimleri sürüyor

Belediye hizmetlerinin kaliteli, etkin, hızlı yürütülebilmesi ve vatandaş memnuniyetinin tesisinde insan kaynaklarının önemine inanan Beykoz Belediyesi personel verimliliği ve yeterliği artırmaya yönelik çalışmalarına devam ediyor. 

İnsan kaynaklarını geliştirmek, verimli kullanılmasını sağlamak ve bu alanda ortak eğitim çalışmalarını organize etmek üzere Marmara Belediyeler Birliği ile yapılan protokol çerçevesinde verilen eğitimlerin konuları kurum içi ve kişisel iletişimi güçlendirmeye yönelik başlıklar arasından belirleniyor.      

2012 yılı personel eğitim planları çerçevesinde belediye çalışanlarına ilk olarak Problem Çözme ve Karar Verme Teknikleri ile Etkili İletişim ve Halkla İlişkiler, İnsan Psikolojisi ve Empati konularında eğitimler verildi. İnsan kaynakları alanında uzman eğitmenlerin katıldığı seminerlerde vatandaş memnuniyetine yönelik etkin iletişim ve halkla ilişkilerin ipuçları sunuldu.  

Problem Çözme ve Karar Verme Teknikleri seminerinde özellikle kurumsal iletişimi güçlendirme yöntemleri, iletişim engellerini aşma, karar mekanizmaları etkileyen faktörler ve yöneticilik konuları üzerinde duruldu.  

İnsan Psikolojisi ve Empati Eğitimi’nde ise iletişimi belirleyen etmenler arasında yer alan karakter ve mizacın toplamından oluşan kişilik, ortak toplumsal tutum ve davranışlar, alışkanlıklar, duygusal durum, bakış açısı, zihinsel kalıplar ile şahsiyet problemleri konularına değinildi ve iletişimde empatinin önemi vurgulandı.       

Beykoz Belediyesi’nin İnsan kaynaklarının geliştirilmesine yönelik düzenlediği eğitimler; 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, 3194 Sayılı İmar Kanunu, 4708 Sayılı Yapı Denetim Kanunu, İşyerlerinin Ruhsatlandırılması, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu, 2464 Sayılı Belediye Gelirleri ile Taşınır Mal Yönetmeliği konularında devam edecek.  

YORUMLAR...