Reklam
Reklam
Erdoğan Coşkun Çap

4+4+4 Yetmez!

Değerli dostlar;

Ak parti iktidarında hükümetin, ülke yararına birçok icraatı oldu. Mensubiyet duygusala yapılan doğru işlerden gurur duyduk, eksiklikleri bulunduğumuz platformlarda dile getirmeye çalıştık.

Gerektiğinde etkili kişi ve kurumlara iletmekten imtina etmeyeceğiz.

Sağlık Bakanlığı’nın yapmış olduğu devrim mahiyetindeki yenilikler takdire şayan.

Ulaştırma Bakanlığı’nın çalışmaları, yıllardır ihmale uğramış sorunları, Kader diye kabul etmişken, çözülmeye başlayınca, liyakatsizlik ve ihmal olduğunu gözlemledik.

Yıllarca bu ülkede hava yolları, seçilmişlerin ulaşım vasıtasıyken, halkın kullanımına tahsis edildi.

Ekonomide sağlanan istikrar, kapitalin aşağıya inmemesi, hükümetin basiretsizliğinden değil, kapitalist sistemin dünya finans kodlarıyla alakalıdır. Bunu fark eden hükümet yetkilileri, paranın aşağıya hızlı bir şekilde dönüşümünün sağlanamayacağı bilinciyle, birilerinin sadaka kültürü diyerek aşağıladığı sosyal politikalar üretti.  Örneğin; SGK’nın oluşması her bir bireyin sağlık güvencesinde olması, somut bir örnek teşkil etmektedir. Bunlar sadece birkaç etkili çalışmaları dikkatinize sundum.

Benim şahsımı yukarıda belirtilen. Olumlu gelişmeler, doğrusu çok fazla etkilememektedir.

Çünkü fikir sancısı çektiğim, ufkumu bütün ihtişamıyla kaplayan medeniyet tasavvurumda, bunlar noktayı nazar mesabesindedir.

Asıl gaye, Asalet Feragat, Liyakat, Ehliyet sahibi neslin yetişmesidir.

İbn-i Haldun’un ifadesiyle Para,İktidar,Güç  üç kuşak sonra el değiştirir. Ancak asalet asgari altı kuşak sonra el değiştirir. Çok zenginlerin fakir, çok fakirlerin zengin. İktidar ve güç sahiplerinin acziyetine, kısacık ömrümde çok defa şahit oldum.

2001 yılında ekonomik olarak batmış 1 milyar dolara muhtaç olmuş bir Türkiye’den,2012 yılında IMF’ye borcu kalmamış, ilk on ekonominin içinde olmak için hedefler belirleyen,bir Türkiye konumunda.

30 bin dolar kişi başı milli geliri olan Yunanistan emeklilerine maaş ödemekten aciz durumda.

İbn-i Haldun’un tespiti doğru Para, Güç ve İktidar çok çabuk el değiştiriyor.

Millî Eğitim Bakanlığı’nın yeni çalışması yeterli olmasa da bir nebze olsun umut verici.

4+4+4 sistem seküler eğitim modelinin dönüşümünü sağlar mı bilmiyorum. Bu adım 10 yıldır emek verdiğim Ak Parti’nin en önemli icraatıdır. Ben Ak partiye domates ucuzlasın herkes 4x4 jeeplere binsin diye destek vermedim.

Medeniyet tasavvurumun gerçekleşmesi için üç asırdır önüme konulan engellerin kaldırılması, milli, yerli aklın, fikir, sanat, kültür kodlarımızı oluşturması için.

İmanlı kalple seküler aklın aymazları, çelişkisi, girdabı içinde yok olan neslin. Kurtuluşunu sağlayacak cemiyet Hayat’ının devletin eliyle değil.

Milletin vicdanıyla oluşmasını sağlayacak, zemin temin edilmesi için. AK partinin, Bayrağını astım, sloganını attım. Güçsüz omuzlarımla omuz vermeye çalıştım.

4+4+4 yeterli değildir. Bu ülkede karma eğitimi tartışmalıyız. Kur’an eğitiminin önünü açmalıyız. Gecekondu varı mekânlarda, pedagojiden mahrum, sosyal donanımı yetersiz. Eğitmenlerin elinde tüm çağlara hakikati haykıran Kur’an öğretilemez.

Dünya’ya hükmeden imparatorluğun kurucusu Ertuğrul gazi, Osman gazi Türkmen çadırında son nefesini verdi. Çağdaşları mermer sütunlu şatolarda yaşıyorlardı. Mülkiyet sorunu, 2-B, imar problemi çözülsün, villalarımız olsun diye omuz vermedim Ak partiye.

Her canlı ölümü tadacak ve herkes kendisi için ölecek. Kaçınılmaz bir son. Ancak Asalet, Liyakat, Ehliyet, Feragat, sahibi nesiller, başkaları yaşasın diye ölürler. Ben domates ucuzlasın, herkesin 4x4 jeep’i olsun diye, Ak partiye omuz vermedim.

Üç asırdır tutsaklığa mahkûm edilmiş, başka başka hülyalara dalmış, ruhuna, aklına, bedenine aykırı reçeteler, hayat suyu, şifa kaynağı olarak önüne konulmuş, kayıp nesiller. Hayatın gerçeğinde ve klasik Türk filmlerinde kapıcı,şoför,bekçi rolüne layık görülen Anadolu çocukları.

Cumhuriyet elden gidiyor teranelerine, irtica hortladı, safsatalarına inanma vakti, çoktan gelip geçti.  Cumhuriyetin kazanımlarıyla, cumhurun söz sahibi olduğu, cumhuriyet değerleriyle, Dindar nesiller yetiştireceğiz.

Biz domates ucuzlasın diye, Ak partiye omuz vermedik.

4+4+4 YETMEZ.

Kalın sağlıcakla

YAZARIN DIGER YAZILARI

YORUMLAR...